Na kim spoczywa obowiązek noszenia odzieży medycznej?

Na kim spoczywa obowiązek noszenia odzieży medycznej?

Choć mogłoby się wydawać, że rodzaj odzieży noszonej przez lekarzy czy pielęgniarki nie ma większego znaczenia i wiąże się jedynie z odgórnie przyjętą estetyką, to jednak jest to twierdzenie błędne. W placówkach medycznych utrzymanie sterylności i higieny na wysokim poziomie stanowi kwestię priorytetową, dlatego też konieczne jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej, czystej, wygodnej odzieży. Personel medyczny często przebywa wśród pacjentów, którzy cierpią na różnego rodzaju schorzenia, w tym wiele zakaźnych bądź znacznie obniżających odporność – mają przez to stały kontakt z patogenami, płynami ustrojowymi oraz szkodliwymi substancjami, na które mogą narazić siebie bądź inne osoby (zakażenia krzyżowe). Ponadto zmiana odzieży na medyczną minimalizuje ryzyko przenoszenia się drobnoustrojów zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz danej placówki. Od kogo jednak wymaga się noszenia odzieży medycznej i czym to jest podyktowane?

Kto jest zobowiązany do noszenia odzieży medycznej?

Przepisy polskiego prawa określają, że obowiązek noszenia odzieży medycznej spoczywa na pracownikach:

  • szpitali – osoby pozostające w kontakcie z pacjentami są szczególnie narażone na działanie chorobotwórczych patogenów, a dodatkowo bez odzieży medycznej pracownicy szpitala transportowaliby drobnoustroje poza teren placówki;
  • pogotowia – istotnymi elementami odzieży ratowników medycznych są jaskrawe kolory i odblaski ułatwiające widoczność, jak również naszywki z nazwami pełnionych funkcji, umieszczone na plecach oraz na lewej piersi;
  • przychodni i gabinetów stomatologicznych – podobnie jak w przypadku pracowników szpitali, fartuch medyczny pełni rolę podstawowej bariery ochronnej między chorym pacjentem a udzielającym mu pomocy specjalistą;
  • stacji sanitarno-epidemiologicznych – pracownicy sanepidu sprawują kontrolę i nadzór nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia, przez co są nieustannie narażeni na kontakt z wieloma niebezpiecznymi czynnikami;
  • centrów krwiodawstwa – odzież medyczna chroni przed bezpośrednim kontaktem z krwią pacjentów;
  • laboratoriów diagnostycznych – kontakt z substancjami wymagającymi kontroli zakaźnej musi odbywać się w odzieży medycznej, ponieważ nie tylko minimalizuje to ryzyko zakażenia, ale też kontaminacji badanych próbek;
  • aptek – wydawanie leków wymaga zachowania szczególnej higieny, stąd konieczny jest sterylny strój ochronny;
  • przychodni weterynaryjnych – wymóg związany z odzieżą medyczną dotyczy również pracowników przychodni weterynaryjnych, ponieważ chore zwierzęta często stanowią siedlisko baterii i drobnoustrojów.

Obowiązek noszenia odzieży medycznej a polskie prawo

Odzież medyczna stanowi podstawową barierę przed różnego rodzaju zagrożeniami, jednak żeby spełniała swoje funkcje we właściwy sposób, konieczne jest stosowanie się do określonych procedur. Akty prawne mają za zadanie nie dopuszczać do uchybień, które mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla osób korzystających ze służby zdrowia i instytucji z nią powiązanych. Polski kodeks pracy wskazuje w art. 237 § 1, że pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające go przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, które są generowane przez dane środowisko pracy. Dodatkowo Polska wraz z wejściem do Unii Europejskiej przyjęła stosowane w jej ramach regulacje prawne. Zgodnie ze standardem EN 13795 oraz w myśl dyrektywy unijnej European Council Directive 93/42/EEC [MDD], odzież medyczna powinna stanowić barierę ochronną przed różnego rodzaju zakażeniami. Istnieją także krajowe rozporządzenia dotyczące zapewnienia odpowiedniej ochrony bakteriologicznej, w tym m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku (Dz.U.2012.739). Mówi ono o wymaganiach, jakie środowisko działalności leczniczej powinno spełniać pod względem fachowym i sanitarnym, jak również definiuje kwestie sterylizatorni szpitalnych, z którymi odzież medyczna jest ściśle powiązana.

1pxdo góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl